Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

Nazwa jednostki: Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

  

L.p.

Nazwa rejestru

symbol rejestru

1

uchwa?y Rady Wydzia?u

 

2

ksi?ga dyplomów

 

3

album studentów

 

4

wydane indeksy i legitymacje

 

5

ksi?gi druków ?cis?ego zarachowania

 

6

ksi?gi inwentarzowe

 

7

umowy ze studentami studiów niestacjonarnych

 

8

za?wiadczenia studenckie – do kredytów

 

9

za?wiadczenia do rent, emerytur i kapita?u pocz?tkowego (dla ZUS)

 

10

umowy zlecenia i umowy o dzie?o

 

11

zako?czone przewody doktorskie i habilitacyjne

 

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

za tre?? odpowiada:

mgr El?bieta Wodzi?ska

data wytworzenia:

7-02-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 603 razy (w tym z UWM 11 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa